Nej till skattereduktion på läxhjälp

Idag fattar riksdagen beslut i den omdebatterade frågan om skattereduktion för läxhjälp. Vi på Lärarnas Riksförbund anser att det är fel väg att gå. LR menar att förslaget riskerar att ytterligare öka klyftorna mellan elever från resursstarka respektive resurssvaga familjer.

Publicerad


-     Ju mer eleverna övar och lär sig hemma desto bättre är det. Alla elever har inte samma förutsättningar att få hjälp med läxor hemma men detta skall inte förstärkas av att staten subventionerar för ett fåtal som redan idag kan anlita läxhjälp privat. LR menar att det är bättre att resurserna läggs på skolan, även om det i det aktuella fallet inte är några större belopp. Dock är principen viktig, en nationell skola skall vara likvärdig. Idag finns även ideella organisationer som Mattecentrum eller Stiftelsen Läxhjälpen. Där alla är lika välkomna oavsett socioekonomisk bakgrund, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.


Förslaget som nu riskerar att röstas igenom gynnar en liten utvald skara elever som har resurstarka föräldrar som kan stötta sina barn redan i dag. Men förslaget hjälper inte de elever som behöver extra stöd, men har resurssvaga föräldrar.


-     Lärarnas Riksförbund kämpar för en likvärdig, nationell skola, så det handlar om att vi måste se till så att de resurser som skolan har ska också komma eleverna till del. Regeringen borde ta sitt ansvar att värna skolans och därmed samhällets kompensatoriska uppdrag, säger Metta Fjelkner.


Det är märkligt att regeringen, som värnat vikten av behöriga lärare och legitimation, vill införa ett system som i praktiken tillåter skattesubventionerad undervisning i form av läxhjälp av obehöriga.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55