Fjelkner om Reinfeldts jultal

– Om Sverige ska stå sig starkt och kunna konkurrera globalt med hög kompetens måste den negativa utvecklingen i skolan brytas. Staten behöver därför ta ett större ansvar för att såväl höja skolresultaten som att skapa en likvärdig skola, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.  

Publicerad


Idag höll statsminister Fredrik Reinfeldt sitt jultal på Skansen i Stockholm. Det handlade uteslutande om skolan. Mycket i talet var bra, regeringen Reinfeldt har en gedigen agenda av reformer i skolan bakom sig, och det välkomnas av Lärarnas Riksförbund.


Men fortfarande saknas en avgörande pusselbit i utvecklandet av framtidens skola. Skolan är en nationell angelägenhet och det behövs ett större statligt ansvar.


Reinfeldt kommer att ge mer resurser till skolan i kommande budgetar, enligt dagens jultal.  Detta är naturligtvis välkommet, men vi vill ha mer konkreta besked än så.


– Det är dags att sätta ner foten i både huvudmannaskapsfrågan och i resursfrågan. Här kan Reinfeldt med fördel lyssna på sin utbildningsminister som vill ge staten ett betydligt större ansvar för skolan och för resurserna för lärare och för undervisningen, säger Metta Fjelkner.


Dessutom förde Fredrik Reinfeldt fram förslag om ännu tidigare betyg än i årskurs sex som nyligen har införts. Detta avvisas av Lärarnas Riksförbund.


– Vi menar att den nya reformen med betyg från årskurs sex först måste sätta sig innan nya förändringar görs. Dessutom har våra lärare sagt att de fått för lite fortbildning i det nya betygssystemet. Det måste åtgärdas innan förslag förs fram, avslutar Metta Fjelkner.

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55