Ta varningssignalerna på allvar

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner uppmanar SKL att ta varningssignalerna från ungdomarna på allvar. Idag väljer ungdomar bort läraryrket. Arbetsgivarna inom kommuner och landsting måste agera.

Publicerad
I en debattartikellänk till annan webbplats i SKL:s tidning Dagens Samhälles nya nummer idag skriver Metta Fjelkner om en rapport där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hävdar att unga är intresserade av att välja så kallade välfärdsyrken.


”Man påstår att det intresse som finns för läraryrket bland dagens ungdomar är tillräckligt för att fylla det framtida lärarbehovet. Samtidigt ser vi i rapporten att det är en tydlig skillnad mellan att kunna tänka sig att arbeta som lärare och att se detta som ett långsiktigt yrkesval. Endast drygt tio procent svarar det senare. Vem skulle lägga fyra till fem års högskolestudier på något de vill pröva en begränsad tid?
Vi ser istället att ungdomar och studenter väljer bort lärarutbildningen på högst rationella grunder.”

Fakta som Lärarnas Riksförbund har lagt fram i rapporten Allt annat än lärare visar att:
* Var fjärde gymnasieelev som tänker söka sig vidare till högskola och universitet har övervägt att söka lärarutbildningen, men endast tre procent tror att de kommer att göra det.
* De huvudsakliga skälen till att gymnasieeleverna väljer bort lärarutbildningen och läraryrket är för att de inte är lockade av yrket, inte är intresserade av att undervisa, inte anser att lönen är tillräckligt hög, inte anser att villkoren matchar den långa utbildningen samt att det är dålig arbetsmiljö.


Fjelkner skriver:

”Trots flera larmrapporter om akut brist på arbetskraft inom välfärdssektorn i framtiden säger sig alltså Sveriges kommuner och landsting, SKL, se ljust på möjligheterna rekryteringen av bland annat lärare.


Vi vet dock att den låga lönen, höga arbetsbelastningen och arbetsmiljön skrämmer bort många sökande. Ämneslärare i grund- och gymnasieskolan vill leda och undervisa och för att locka nya lärare måste möjligheterna till detta förbättras och undervisningsuppdraget uppvärderas.


Lärarnas kompetens har stor betydelse för elevernas resultat. Varje ny lärare måste ha kunskaper anpassade till arbetsuppgifterna - som är olika i olika delar av skolan. De ska uppskattas för sitt yrkesval och lärare ska känna att det är värt att stanna kvar i yrket.


Då kan också de bäst lämpade, och som vill arbeta med undervisningen, lockas till läraryrket.”


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55