Staten måste ta sitt ansvar för höjda lärarlöner

– Sveriges fackliga centralorganisationer har idag höjt sig över särintressena och tagit ett nationellt ansvar för landet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. I en debattartikel på DN Debatt föreslår företrädare för Saco, TCO och LO ett engångslyft för lärarna på tio procent där också staten tar en del av ansvaret för att lärarna halkat efter i löneutvecklingen

Publicerad


– Det är unikt och viktigt att företrädare för de fackliga centralorganisationerna sätter ner foten i den ohållbara situation som lärarlönerna befinner sig i, men det visar också hur allvarlig lönekrisen är för lärarna i grundskolan och gymnasieskolan, säger Metta Fjelkner.

– Vi välkomnar förslaget på att staten satsar på ett engångslyft på tio procent mer till lärarna som skulle kosta omkring fem miljarder – mindre än den sänkta restaurangmomsen på 5,4 miljarder. Lärarnas Riksförbund har redan tidigare påpekat att det för Sverige är viktigare att satsa på höjda lärarlöner istället för en momssänkning, säger Metta Fjelkner.


– Om staten tar sitt ansvar för en engångshöjning så måste sedan kommunerna följa upp och fortsätta att satsa på lärarna i grundskolan och gymnasiet, som inte får halka efter igen, avslutar Metta Fjelkner.

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55