Avskaffa skriftliga omdömen i åk 6-9

På miljöpartiets presseminarium idag i riksdagen förde Gustav Fridolin, språkrör och Jabar Amin, skoltalesperson fram krav på att minska lärarnas administrativa börda. Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Bo Jansson välkomnar detta och föreslår samtidigt att de skriftliga omdömena i grundskolans årskurser 6-9 tas bort eftersom eleverna nu har betyg från årskurs sex.

Publicerad


-

   

Det är av stor betydelse att eleverna får ut mer tid med sina lärare. Med en hög och ständigt ökande administrativ börda blir eleverna lidande. Idag är det mycket dubbelarbete. När lärarna skriver sina omdömen i november ska de redan i december skriva nya omdömen som betygen ska vila på. Det är onödigt dubbelarbete eftersom eleverna nu har betyg från årskurs sex, betyg med fler betygssteg, sex steg från A-F, säger Bo Jansson.


Miljöpartiet hänvisade till Lärarnas Rikförbunds arbetsmiljöundersökning från 2011 där 90 procent av de tillfrågade lärarna uppger att de administrativa uppgifterna har ökat de senaste fem åren.


-

   

Alltfler partier och politiker börjar inse det ohållbara med lärarnas ökande administrationsbörda. Lärare måste få fokusera på undervisningsuppdraget. Det är helt avgörande om vi ska kunna vända på kunskapstappet i svensk skola, säger Bo Jansson.


Lärarnas Riksförbund förde fram 3 nya krav på presseminariet:


1)

 

Avskaffa kommunala mallar för dokumentation och förbättra det nationella stödmaterialet.


2)

 

Ta bort skriftliga omdömen i grundskolans årskurser 6-9.


3)

 

Standardisera den dokumentation som lagar och förordningar kräver av lärarna.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55