Lärarnas administrationsbörda måste minskas

– Vi välkomnar att Miljöpartiet idag för fram konkreta förslag på åtgärder för att minska lärarnas arbetsbörda. Det är viktigt att fler partier inser behovet att dra ner på de betungande dokumentations- och administrationskraven för lärarna, säger Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Miljöpartiet, vill enligt en debattartikel i DN i dag, minska dokumentationskraven, återanställa specialistkompetenser och ge lärare befogenhet att besluta om stöd. Och i förra veckan förde moderaterna fram förslag på att bland annat satsa på lärarsekreterare.


– Det är glädjande att alltfler partier och politiker börjar inse det ohållbara med lärarnas ökande administrationsbörda. Lärarnas Riksförbund har länge påpekat att något måste göras, säger Bo Jansson.

– Alla förslag är välkomna eftersom lärarnas nuvarande arbetssituation är omöjlig,

Lärarnas arbetstid pressas med nya uppgifter som läggs på utan att andra tas bort.

I förbundets senaste arbetsmiljöundersökning visar det sig att 90 procent av lärarna uppger att de hade mer administrativa uppgifter att ta hand om jämfört med för fem år sedan.

– Vi har tidigare kunnat visa att en månad extra arbetstid har lagts på för vissa lärargrupper i grundskolan! Nya regler kring skriftliga omdömen och nationella prov ökar lärarnas arbetstid utan att andra arbetsuppgifter tas bort. Det är orimligt, säger Bo Jansson.

Nu inväntas resultatet av den utredning som har i uppdrag att minska svenska lärares administrativa arbetsbörda.

– Det är nödvändigt och välkommet att regeringen ser till att lärarnas administrativa börda lättas. Men mer krävs för att arbetsbelastningen ska bli långsiktigt hållbar. Lärare måste få fokusera på undervisningsuppdraget.

– Den dokumentation som läraren ska utarbeta måste på ett tydligt sätt vara kopplad till undervisningen och visa sig vara nödvändig för denna. Och även arbetsgivarna ute i kommuner och friskolor måste vidta åtgärder för att mängden undervisning, för- och efterarbete och övrigt arbete balanserar, avslutar Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55