Skollagen måste följas

– Om de uppgifter som idag framkommer i SSR:s undersökning om brister i elevers rätt till hjälp av skolkuratorer är riktiga så är det allvarligt, säger Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Bo Jansson.

Publicerad

– Lärarnas Riksförbund har länge talat om att det behövs mer specialisthjälp som kuratorer och skolpsykologer för elever i skolan. Att elever mår psykiskt dåligt kan vi lärare se, men vi har vare sig tid eller kompetens att alltid hjälpa dem på rätt sätt, säger Bo Jansson.

Över hälften av de tillfrågade skolkuratorerna i SSR:s undersökning uppger att de inte kan leva upp till lagens intentioner om att alla elever ska ha rätt till skolkurator. Dagens elever mår också sämre än tidigare säger 70 procent av de tillfrågade skolkuratorerna. Psykisk ohälsa hos elever utgör den vanligaste av kuratorns arbetsuppgifter. Svåra hemförhållanden, kamratproblem och hög frånvaro är andra vanliga arbetsuppgifter.

– Sedan kommunaliseringen har många specialisttjänster försvunnit från skolan och lärarna har fått ta över deras uppgifter. Det är både respektlöst mot lärarna, men framförallt förödande för eleverna som har rätt till snabb specialisthjälp om de visar tecken på att må dåligt och behöver professionella insatser. Med rätt stöd kan dessa elever också klara skolans undervisning bättre, säger Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Bo Jansson.

– Det är allvarligt om skollagen, som skärptes sommaren 2011 och som säger att alla elever ska ha tillgång till skolkurator, inte följs. Lärarnas Riksförbund välkomnade lagskärpningen. Och vi menar att lagen måste följas, även på denna punkt, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund stödjer SSR:s krav att ansvariga kommunpolitiker tar ansvar för skollagen och att regeringen bör följa upp kommunernas ansvar när det gäller den nya skollagen.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55