Lärares arbetsbelastning och stress ökar mest

Lärare är hårt pressade idag. Nya siffror från SCB visar att grundskollärares arbetsbelastning ökar mest av alla yrkesgrupper. – Detta är ohållbart och orimligt. Både lärare och elever drabbas. Vi behöver se mer konkreta förslag för att bland annat minska lärarnas administrativa börda, säger Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Lärarnas Rikförbunds arbetsmiljöundersökning från 2011 visar att 90 procent av de tillfrågade lärarna säger att de administrativa uppgifterna har ökat de senaste fem åren.  Och den här utvecklingen fortsätter. Nya undersökningar visar att 80 procent av lärarna säger att de administrativa uppgifterna fortsätter att öka.

Nu visar nya siffror från SCB att grundskollärares arbetsbelastning har ökat mest av alla yrkesgruppers de senaste fem åren. 84 procent av grundskollärarna anger att deras arbetsbelastning ökat. För gymnasielärare är motsvarande siffra 72 procent. Snittet bland alla yrkesgrupper ligger på knappt 50 procent.

– Lärarnas arbetstid pressas med nya uppgifter som läggs på utan att andra tas bort. Våra egna undersökningar har kunnat visa att en månad extra arbetstid har lagts på för vissa lärargrupper i grundskolan, säger Bo Jansson.

– Nya regler kring skriftliga omdömen och nationella prov ökar lärarnas arbetstid utan att andra arbetsuppgifter tas bort. Detta är helt orimligt.

Lokala enkäter genomförda av Lärarnas Riksförbund i Lund bland över 400 lärare visar också att stress och sömnproblem är vanliga bland lärare och studie- och yrkesvägledare.

* 72 % anser att de inte hinner med sina arbetsuppgifter (2011 var det 68 %).
* Cirka 70 % har funderat på att sluta arbeta som lärare eller vägledare och 30% har agerat aktivt för detta.
* 81 % anser det är svårt att kombinera alla de krav som ställs i arbetet från elever, föräldrar, skolledning mm. (2011 var det 75 %).
* 86 % har haft besvär av stress (2011 var det 77 %).
* 64 % har haft sömnproblem (2011 var det 54 %).

Lärarnas Riksförbund för fram några krav för att minska de akuta problemen:1. Låt nationella prov rättas centralt, till exempel av pensionerade lärare.

2. Avskaffa kommunala mallar för dokumentation och förbättra det nationella stödmaterialet.

3. Ta bort skriftliga omdömen i grundskolans årskurser 6-9.

4. Standardisera den dokumentation som lagar och förordningar kräver av lärarna.

– Alltfler partier och politiker börjar inse det ohållbara med lärarnas ökande administrationsbörda. Lärare måste få fokusera på undervisningsuppdraget. Det är helt avgörande om vi ska kunna vända på kunskapstappet i svensk skola, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55