Alltfler blir medlemmar i Lärarnas Riksförbund

– Lärarnas Riksförbund ökar i medlemsamtal mer än andra förbund i skolan, både i absoluta tal och procentuellt. Det är en utveckling som hållit i sig i flera år och som vi är mycket glada över, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

Nya siffror visar att medlemsantalet vid årsskiftet ökat med 2 094 medlemmar, eller med 2,5 procent under 2012. Den 31 dec 2012  var antalet medlemmar 87 336, att jämföra med den 31 dec 2011 då antalet var 85 242.


– Det är glädjande och viktigt att allt fler lärare och studie- och yrkesvägledare väljer Lärarnas Riksförbund som sitt fackförbund, säger Metta Fjelkner.


–  Orsaken till att vi stadigt växer är vårt målmedvetna arbete för lärare och vägledare i grundskola, gymnasieskola och komvux. Vi är det enda förbund som enbart organiserar dessa grupper och vi kan därför målinriktat arbeta med villkorsfrågor och professionsfrågor som berör dessa akademikergrupper, säger Metta Fjelkner.


Målet 100 000 medlemmar

Lärarnas Riksförbund har långsiktigt målsättningen att nå 100 000 medlemmar för att bli ännu mer heltäckande i de yrkesgrupper som förbundet företräder.


I samband med det under hösten slutna läraravtalet var det en upprörd debatt och en del lämnade förbundet, men samtidigt har förbundet också fått många nya medlemmar.


– Att Lärarnas Riksförbund ändå ökar i medlemsantal är ett resultat av vi tydligt står upp för våra medlemmar och för deras rätt till bättre lön och arbetsvillkor. Förbundets tydliga inriktning för ett ökat statligt ansvarstagande för skolan har också starkt stöd bland medlemmarna, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55