Alltfler partier lyssnar till lärarna

Socialdemokraterna ger besked idag i Aftonbladet om att de vill slopa skriftliga omdömen. Lärarnas Riksförbund välkomnar att alltfler politiska partier går ut och säger att de vill mildra lärarnas arbetsbelastning.

Uppdaterad

- Att slopa kraven på skriftliga omdömen i de årskurser där betyg ges kan vara en viktig åtgärd. Eleverna behöver mer tid med sina lärare. Idag är den administrativa bördan alltför hög, onödigt hög, och det är dyrbar tid som lärare istället borde lägga på undervisningen, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund föreslog nyligen att de skriftliga omdömen avskaffas i grundskolans årskurs 6-9, eftersom eleverna nu har betyg från årskurs sex. Detta var i samband med Miljöpartiets utspel på DN debatt som gick ut på att minska dokumentationskraven för lärare och Moderaternas utspel om att införa lärarsekreterare i skolan. Nu är det alltså Socialdemokraterna som tar till orda.

Lärarnas Riksförbund föreslår följande för att minska lärarnas administrativa börda och få mer tid med varje elev.


1)

     

Avskaffa kommunala mallar för dokumentation och förbättra det nationella stödmaterialet.


2)

     

Ta bort skriftliga omdömen i grundskolans årskurser 6-9.


3)

     

Standardisera den dokumentation som lagar och förordningar kräver av lärarna.


Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar visar att 90 procent av de tillfrågade lärarna säger att de administrativa uppgifterna ökat de senaste fem åren.  Förbundets egna undersöknigar visar också att så mycket som en månad extra arbetstid har lagts på för vissa lärargrupper i grundskolan - utan att några uppgifter tagits bort. Nya studier visar att 80 procent av lärarna säger att de administrativa uppgifterna fortsätter att öka.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55