En obligatorisk gymnasieskola måste fokusera på kunskapskraven

Socialdemokraterna går i dag ut och föreslår en obligatorisk gymnasieskola. Det är dock oerhört viktigt att gymnasieskolan, om den blir obligatorisk, ändå håller högsta kvalitet. - Om man går från frivillig skolform till obligatorisk måste ändå kraven på kunskap stå i fokus, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad


- Idag går så gott som alla ungdomar i gymnasieskolan, men alltför många av eleverna slutför inte sina gymnasiestudier. Dessa måste få det stöd som de behöver med en sådan ambitionshöjning som en obligatorisk gymnasieskola innebär. Man ska inte kunna gå ur gymnasiet utan godkända betyg. Det måste hittas former för det, säger Metta Fjelkner.

Gymnasieskolan dag är den första friviliga skolformen, och en slags mjukare övergång från den obligatoriska grundskolan till den helt frivilliga högskolan. Den är och måste fortsätta vara något annat än grundskola, med ökad självständighet, ökade krav och ökat eget ansvar.

Om gymnasieskolan ska bli obligatorisk så ställer Lärarnas Riksförbund fyra krav:


1. En obligatorisk gymnasieskola får aldrig släppa på kunskapskravet, eleverna ska inte bara kunna passera igenom den.


2. Kommunerna ska inte vara huvudmän för en obligatorisk gymnasieskola. Det går inte att förena en obligatorisk gymnasieskola med kommunerna som ansvariga då det bland annat finns alltför stora problem med likvärdigheten.

3. Det måste vara klart vad som händer med de elever som inte når kunskapsmålen i gymnasieskolan. De måste garanteras tillräckligt med stöd för att ändå klara den skolformen.


4. Det är också viktigt att grundskolan höjer kvalitén och att alla elever har tillräckliga kunskaper när de lämnar grundskolan, så att inte gymnasieskolan blir en förlängning av grundskolan. I gymnasiet måste man gå vidare från kunskapen som byggts i grundskolan.  
För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55