Inför en Betygsombudsman

– Pressen på lärare att sätta höga betyg fortsätter. Det är oacceptabelt och måste stävjas. Skolledning och huvudmän ska hålla armlängds avstånd till betygsättningen, säger förbundsordförande Metta Fjelkner. Lärarnas Riksförbund föreslår bland annat att lärare ska anmäla om de möter press för glädjebetyg samt att en Betygsombudsman ska knytas till Skolinspektionen.

Publicerad

– Det är dags att vi bestämmer oss för att ha en bra skola där elevernas goda kunskaper ger dem höga betyg och inte en skola där elever går ut med allt sämre kunskaper men allt högre betyg, säger Metta Fjelkner.


Dagens Nyheter redovisar idag en egen granskning som visar att många friskolegymnasier ger sina elever högre kursbetyg än de fått i resultat på nationella prov. På de kommunala skolorna är det färre elever som får överbetyg.


Lärarnas Riksförbund presenterade i november 2011 en undersökning som bland annat granskade i vilken omfattning betygsättande lärare utsätts för påtryckningar och hur dessa yttrar sig, samt var i systemet de är vanligast förekommande. Det framkom att var femte lärare utsatts för påtryckningar från sin rektor eller huvudman att sätta högre betyg.


– Kampen om eleverna har med stor sannolikhet varit en bidragande faktor till den betygsinflation som vi har kunnat se sedan minst ett decennium tillbaka. I denna kamp förväntas alla anställda att bidra. Vi tar ständigt emot medlemmars skildringar av hur man förväntas vara en god ambassadör för sin skola, hur man som lärare måste sätta höga betyg eller hur man som studie- och yrkesvägledare ska förmå elever att välja vissa skolor, säger Metta Fjelkner.


– Vi lärare måste förvisso bli bättre på att stå upp för att det ska vara våra professionella bedömningar som ska ligga till grund för betygssättningen, samtidigt upplever många lärare att dagens system är riggat för att skapa ett enormt tryck på dem, vilket gör att man känner sig mycket utsatt från flera håll, säger Metta Fjelkner.Inrätta en Betygsombudsman

– Det är viktigt att göra något åt de drivkrafter som ligger bakom betygsinflationen. Men det är också viktigt att återupprätta respekten för lärarnas professionalism, med ansvar och behörighet att sätta betyg självständigt. Skolledning och huvudmän måste hålla armlängds avstånd till betygssättningen. Endast då kan vi komma bort från den otillbörliga påverkan

som leder till den skadliga betygsinflationen.

– För att möjliggöra en princip om armlängds avstånd, vore det intressant att pröva en lagstiftad anmälningsskyldighet för lärare. Den skulle kunna bygga på samma principer som Lex Maria inom vården, för att stärka anställdas rätt att anmäla fall då man blir beordrad eller uppmanad att göra brott på sin profession. Då skulle många rektorer — och kanske även föräldrar — dra sig för att försöka påverka lärare att sätta högre betyg.


– Mottagare av en sådan anmälan kan vara en oberoende ombudsmannaliknande instans, en Betygsombudsman, som knyts till Skolinspektionen, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00Relaterade länkar

:

länk till annan webbplats

Betygsättning under påverkanlänk till annan webbplats

Friskolor konkurrerar med överbetyglänk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55