Lärare vill inte ha tidigare betyg nu

Idag presenterar moderaterna en satsning inom fem områden för kommande skolpolitiska reformer som partiet avser att driva. - Moderaternas skolutspel har flera förtjänster som är värda att lyftas fram och berömmas. Det enda förslag där man är fel ute är att införa betyg redan i årskurs tre, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.


Moderaterna fokuserar på kunskap med målet att förbättra skolresultaten med sina prioriteringar. Lärarnas Riksförbund välkomnar de flesta av förslagen.

Stärkt lärarroll viktigt
– Vi välkomnar att moderaterna avser satsa på en stärkt lärarroll. Det är ett efterlängtat steg eftersom statsministern redan i sin första regeringsförklaring lyfte fram lärarna som enda yrkesgrupp och slog fast deras betydelse för Sverige. Nu är det hög tid att konkretisera detta, säger Metta Fjelkner.


Därtill är den fortsättning med fler förstelärare och lektorer som aviseras viktig för att stärka satsningen på fler karriärsteg för lärare i grundskolan och gymnasiet.


Tidigare skolstart höjer ambitionsnivån

Förslaget på tidigare skolstart är också helt i enlighet med det Lärarnas Riksförbund fört fram. Men moderaterna måste ta ett steg till och föreslå skolstart från sex år. Internationellt är det naturligt att börja skolan tidigare än vad man gör i Sverige. Exempelvis Nya Zeeland och Storbritannien har skolstart från sex respektive fem års ålder.


– Att moderaterna vill ha mer undervisningstid i matematik, svenska och engelska är också mycket bra. Men då måste det finnas nationella stadievisa timplaner så att man vet vad man utgår från och vad eleverna får. Vi måste ha en lägsta garanterad undervisningstid per ämne och stadium, säger Metta Fjelkner.


– Det förslag som vi avvisar helt är att införa betyg från tredje klass. Vi måste låta de betygsreformer som nu genomförs att sätta sig först, innan nya betygsgränser förs fram. Eleverna ska ha skriftliga omdömen och utvecklingsplaner i låg- och mellanstadiet, säger Metta Fjelkner.


Majoritet av lärarna vill ha betyg från årskurs sex eller sju


Lärarnas Riksförbund genomförde helt nyligen (mitten av januari 2013) en undersökning bland lärare som tog upp frågan om betygsättningen i grundskolan. (se bilaga)

3 760 lärare svarade på ett antal utbildningspolitiska frågor. Den visar att en majoritet av lärarna vill att betyg ska ges för första gången från och med årskurserna 6 eller 7.

Med det resultatet i åtanke verkar det som att regeringen landat rätt när det gäller att besluta om betyg från årskurs 6. Höstterminen 2012 sattes betyg på elever i sexan för första gången.

Moderaternas förslag om betyg i årskurs 3 har svagt stöd i lärarkåren. Endast 8 procent vill se betyg från årskurs 3. 27 procent av lärarna kan dock tänka sig betyg tidigare än årskurs 6.


– Årskurs sex är utifrån ett professionsperspektiv en lämplig tidpunkt att börja sätta betyg. Det måste väga tyngre vad våra välutbildade lärare, vana vid betygssättning, anser i denna fråga, än vad politiker föreslår, avslutar Metta Fjelkner.