Facklig seger för LR i Kungsbacka

Idag har 33 medlemmar i Lärarnas Riksförbund i Kungsbacka fått ett positivt besked. Förbundet har träffat en förlikning med Kungsbacka kommun om den tjänsteresa som lärarna beordrades att åka på och senare blev beskattade för. Lärarnas Rikförbund har som enda lärarfack drivit frågan till Arbetsdomstolen och är idag nöjda över den ersättning lärarna får.

Det som utmålades i media som en nöjesresa med skattepengar, var inte det. Långt i från. Det var en studieresa som beordrats från arbetsgivaren, som inte ens hade tagit fram ett ordentligt program för resan. Därför straffades lärarna eftersom skattemyndigheten såg det hela som en nöjesresa. Lärarna taxerades i en fråga de inte hade inflytande över.

Lärarna deltog på resan som en del i deras arbete, och arbetsgivaren stod för planeringen och programminnehållet. I den muntliga och skriftliga information som lämnades från skolledningen innan avresan var man tydlig med att alla på skolan skulle följa med. Endast särskilda skäl, som familje- eller medicinska skäl, kunde befria från att åka med på resan.

Men resan blev av skatteverket alltså betraktad som en naturaförmån och deltagarna tvingades betala förmånsskatt.

Det är en stor vinst för förbundet och det är skönt att denna segdragna tvist är över. Jag är mycket glada å våra medlemmars vägnar. Arbetsgivaren ska inte kunna beordra en resa som man senare måste betala för själv, det är inte rimligt, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Exempelvis har en person som fått en skattekostnad på ca 3000 kronor i skatt för resan, nu rätt till en ersättning på ca 8500 kronor. Totalt med alla belopp blir det närmare en kvarts miljon kronor som Lärarnas Riksförbunds 33 medlemmar får dela på.

Våra jurister sliter hårt för att försvara förbundets medlemmar, detta är en stor vinst för den fackliga verksamheten och visar att det faktiskt lönar sig att säga emot om man tycker sig vara fel behandlad, säger Metta Fjelkner.