Skolpolitikerna når inte lärarna

Tidningen Skolvärlden presenterar idag en ny undersökning om vilket förtroende lärarna har för skolpolitiken och för landet skolpolitiker på riksplanet. Det är ingen munter läsning för partierna. Granskningen visar att Folkpartiet är det parti som har högst förtroende i skolfrågor. 49 procent av lärarna ger dem godkänt. Därefter kommer Socialdemokraterna på 43 procent och Miljöpartiet på 42 procent. Moderaterna är fjärde parti med 35 procent.

Publicerad


-

      

Politiska journalister, statsvetare och andra insatta tycks överens om att skolan blir den centrala frågan i nästa riksdagsval 2014. Men förvånande nog är partiernas skolföreträdare nästan helt osynliga, till och med i lärarkretsar, säger Metta Fjelkner i en kommentar.


I undersökningen som gjordes i mitten av januari med 3800 svarande lärare är det egentligen bara utbildningsminister Jan Björklund (FP) och skolpolitikern Ibrahim Baylan (S) som syns och uppmärksammas av lärarna.


Absolut högst förtroendesiffror har Björklund, som får godkänt betyg, eller högre av 51 procent av lärarna – vilket är helt i strid med vad vissa andra mätningar tidigare visat. Därefter följer Baylan på 40 procent.


Kännedomen om övriga skoltapespersoner är mycket dålig. Hela 73 procent känner inte ens till Annika Eclund (KD) och 72 procent känner inte till Ulrika Carlsson (C). 63 procent känner inte till Jabar Amin (MP). 56 procent känner inte till Tomas Tobé (M).


-

      

Ska skolpolitikerna ha trovärdighet i skoldebatten och utbildningspolitiken måste det finnas en kontinuerlig uppmärksamhet och en tydlig politik. Och de måste givetvis lyssna både på lärarna och på väljarna, som tycker skolan är viktig och oroas av vad som hänt de senaste tjugo åren, sedan kommunaliseringen av skolan, säger Metta Fjelkner.

Länk till underlaget:

lr.se/politikerfortroende


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55