Viktigt att nyanlända invandrarelever får hjälp

– Vi ser positivt på regeringens förslag för att hjälpa nyanlända flykting- och invandrarelever. Det är av stor vikt att dessa ungdomar snabbt lär sig svenska och integreras i samhället, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund flera förslag för hur elever som kommer till landet relativt sent ska kunna få möjlighet att bättre komma in i skolan och kunna ta del av undervisningen. Här är kunskapen om svenska språket den viktigaste delen.  

Bland annat föreslås:  


· En förlängd skolplikt till 18 års ålder i vissa fall, för sent anlända elever med bristande utbildningsbakgrund.


· Möjlighet i lagen att öka ämnet svenska på bekostnad av andra ämnen.


· Statsbidrag till fler lektioner i svenska.


– Det är viktigt att dessa ungdomar får en rimlig chans att komma igång i Sverige. Vi behöver dem. De måste få möjlighet komma in i produktiv verksamhet med en meningsfull sysselsättning och utveckling. De behöver känna att de kan bidra till att skapa sina livsmöjligheter och att de bidrar till samhällets tillväxt, säger Metta Fjelkner.

Bakgrunden till förslagen är att invandrarelevers resultat har försämrats de senaste tio åren. Alltfler kommer från länder där skolsystemen är mycket bristfälliga. Samtidigt har genomsnittsåldern höjts, vilket gör att dessa elever har kortare tid på sig innan de ska klara grundskolan.

– Det är också ytterst viktigt att undervisningen som dessa elever får håller en hög kvalitet, understryker Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55