Dags att se över ersättningssystemet till fristående skolor

– Det är dags att se över dagens sjuka ersättningssystem till fristående skolor som helt saknar koppling till elevens behov och som dessutom är fullständigt obegripligt att förstå ur ett likvärdighetsperspektiv, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

I dag ser vi stora brister i hur gymnasieskolan styrs och vilka effekter det nuvarande resursfördelningssystemet får i form av minskad likvärdighet och ineffektivt utnyttjande av skattemedel.

Nyligen uppmärksammades att Karlstads Idrottsgymnasium försatts i konkurs efter förluster under två år, trots att friskolans ägare tjänat mångmiljonbelopp på sina friskolor sedan 2001. På sju år tjänade bolagen sammanlagt 56 miljoner kronor och 15 miljoner togs ut i utdelning.
Lärarnas Riksförbund har många medlemmar på Karlstads Idrottsgymnasium som nu blivit av med sina jobb.

– Det är märkligt och faktiskt oacceptabelt att våra medlemmar men även det allmänna ska drabbas av att resurser från skattefinansierad verksamhet kan användas med så svag kontroll, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund menar att kontrollen måste ökas:

* Ställ större krav på Skolinspektionen och vidga inspektionens uppdrag till att även granska resursanvändningen och koppla denna till kvaliteten i skolan. Dessutom ska Skolinspektionen kontinuerligt granska de ekonomiska förutsättningarna att bedriva skolverksamhet. Skoltillstånd ska vara tidsbegränsade.

* Ägare som lägger ned en skola ska med automatik hamna på en observationslista för närmare ekonomisk granskning av ägarens övriga skolor. Krav ska ställas på ägaren att redovisa en fördjupad verksamhetsplan, där de ekonomiska förutsättningarna ingår, för övriga skolor för att ägaren ska få ha kvar skoltillstånden för dessa skolor.

Inom kort kommer LR att presentera en heltäckande modell för hur grund- och gymnasieskolan ska finansieras. De fristående skolorna kommer ingå i denna konkreta modell som ska säkra ett effektivt utnyttjande av våra gemensamma skattemedel och garantera en likvärdig skola av hög kvalitet.

Läs debattartikel i Aftonbladet ”Lärarnas Riksförbund: Skärp kontrollen av friskolornas ägarelänk till annan webbplats”.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55