Reform för att säkra grundkunskaper kräver nationell skola och garanterade resurser

Miljöpartiets utspel i dag om att de stödjer den läsa-skriva-räkna reform som folkpartiet föreslagit är mycket vällovligt. Men om det sa kunna bli verklighet krävs en tydligt nationell skola. – Det gemensamma för alla de många skolutspel som nu görs från flera partier är att politikerna inser att det behövs ett starkare statligt grepp om skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund föreslog en ordinationsrätt för lärare redan år 2003. Förbundet menar att lärarna måste ha rätten att "ordinera" mer undervisning eller specialundervisning utifrån elevens behov och lärarens professionella bedömning.

– Det står dock helt klart att för att det ens skall vara möjligt måste staten ge lärarna det mandatet och även garantera resurser. Men en skola som är kommunal, med kommunernas skiftande ekonomi som styrande, kommer en ordinationsrätt bara att bli en pappersprodukt, säger Metta Fjelkner.

– Miljöpartiets förslag är ytterligare ett exempel på att Sverige behöver en nationell skola och ett nytt finansieringssystem, avslutar Metta Fjelkner.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55