Nationella stadievisa timplaner en grundbult

I ett gemensamt utspel går Moderaterna och Lärarnas Riksförbund ut idag och lyfter fram behovet av nationella stadievisa timplaner. – Vi vill säkra en hög garanterad lägsta nivå av undervisningen. Alla elever ska ha den undervisning de har rätt till. Inga kommuner eller friskolor ska längre kunna komma undan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

– Det är mycket glädjande att Moderaterna nu bestämt sig för att kräva stadievisa timplaner som säkrar hur mycket undervisning eleverna får, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbunds linje i denna fråga har stöd från alltfler håll. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har redan klargjort att han vill skärpa reglerna, så att skillnaderna mellan skolorna minskar, och att timplanerna ska vara stadieindelade.

Forskningen visar att tiden mellan lärare och elev är helt central för vilka resultat som nås i skolan. Det finns ett tydligt samband mellan tiden som en lärare lägger på undervisning och elevernas kunskapsresultat.

Tre reformer
I utspelet föreslår Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner och Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Tomas Tobé tre framtida reformer för att öka tiden mellan lärare och elev:

1. Utökad undervisningstid för eleverna
2. Stadieindelad timplan
3. Minska lärares administration

– Detta är grundbulten i en nationell skola som ger eleverna likvärdiga möjligheter. Lärarnas Riksförbund har länge kämpat för elevers rätt till nationella stadievisa timplaner med garanterad lägsta nivå, säger Metta Fjelkner.

Undervisningstiden varierar mycket

Lärarnas Riksförbund genomförde 2012 en undersökning i grundskolans matematikämne som visade att undervisningstiden varierade mycket. Ett exempel från undersökningen visade att en elev i årskurs 8 kunde få allt från 71 till 125 timmars undervisning i matematik, helt beroende på skola och kommun.

– Vi vll att alla elever skall ha likvärdiga möjligheter. Kommunpolitiker som inte vill ha stadievisa timplaner negligerar alla elevers rätt till lärarledd undervisning, både en elev som är långt framme och en elev som har svårare med ett ämne har rätt till en minsta garanterad undervisningstid. Vi anser att alla har rätt att nå sin fulla potential, säger Metta Fjelkner.

– Riksdag, regering, elever och lärare är överens om att skolan ska vara likvärdig och att alla ska ha möjlighet att nå målen. Stadievisa timplaner säkrar en hög garanterad lägsta nivå. Vem kan egentligen vara emot det?


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55