Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad protesterar mot att staden förlänger datoravtalet med Volvo IT

Lärarnas Riksförbund i Stockholm protesterar mot att stadens avtal med Volvo IT förlängs. Förbundet kräver att skolorna kompenseras för de ökande kostnaderna.   

Publicerad


- Vi protesterar mot att staden förlänger avtalet med Volvo IT, utan att ta hänsyn till de stora kostnadsökningar som de kommunala skolorna drabbats av och de uppenbara brister som finns i Volvos system beträffande inloggningstider och anpassningar till skolornas behov, säger ragnar Sjöladner, ordförande i LR Stockholm.

- Datorhyran och alla tillkommande kostnader som drabbar skolorna har blivit en ekonomisk gökunge som äter upp alldeles för mycket av skolornas pengar, pengar som istället borde användas till fler lärare, mindre klasser och ett IT-stöd som faktiskt tillför eleverna något i undervisningen.


- Vi kräver att staden kompenserar skolorna för de ökade kostnader som avtalet med Volvo IT innebär, avslutar Ragnar Sjölander.

Kommentarer:

Ragnar Sjölander, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad

076-12 42 302För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55