LR välkomnar regeringsförslag om ändringar inom lärarlegitimationen

Regeringen aviserar idag förslag på ett antal ändringar i legitimationssystemet. - Lärarnas Riksförbund välkomnar de förändringar som gäller ämneslärarna och ser regeringens förslag som en förutsättning för att legitimationsreformen ska kunna genomföras på smidigt och pragmatiskt sätt.

Uppdaterad

- Vi välkomnar förslaget om att äldre lärare med gedigen erfarenhet ska kunna fortsätta bedriva sin undervisning i ett enskilt ämne. Det är viktigt för verksamheten att legitimationsreformen genomförs på ett smidigt och pragmatiskt sätt, säger Metta Fjelkner.

En självklar utgångspunkt ska vara att läraren har lärarlegitimation och är behörig för merparten av den undervisning han eller hon bedriver.


- Lärarnas Riksförbund motsätter sig att förskollärare ska tillåtas bedriva undervisning i grundskolans årskurser 1 – 3. Det är avgörande för elevernas kunskapsutveckling att de undervisas av lärare som har en gedigen och anpassad utbildning för att lära eleverna att läsa, skriva och räkna, säger Metta Fjelkner.


- Förbundet ser positivt på att regeringen tagit våra uppvaktningar angående danspedagogernas möjlighet till legitimation på allvar och nu presenterar ett faktiskt förslag till lösning, säger Metta Fjelkner.


I de nuvarande övergångsreglerna sägs att för lärare som tillsvidareanställdes före 1 juli 2011 ska reglerna från 1985 års skollag tillämpas. Det innebär att det räcker att läraren är behörig för merparten av den undervisning han eller hon bedriver. Lärarnas Riksförbund anser att samma formulering ska användas men med en förlängning fram till pensionering för lärare födda 1965 och tidigare. Det innebär att dessa lärare kan bedriva viss undervisning i fel ämnen så länge de stannar hos nuvarande huvudman men när de söker nya anställningar ska skollagens ordinarie regelverk gälla.


Regeringen borde dock använda sig av en annan terminologi än lokal behörighet. Lärarnas Riksförbund har under lång tid arbetat för att bli av med begreppet lokal behörighet som lever kvar från en förgången tid. Att återinföra samma begrepp vore olyckligt. Förbundet instämmer i regeringens problemformulering men föreslår en annan lösning som också kommer att leda till problemet löses.

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55