Viktigt att kommunerna fortsätter satsa på lärarna

I dag blev det klart att SSR och Vision tecknat avtal med SKL. – Vi kan nu konstatera att kommunerna har ett utrymme för lägst 2,6 procent i löneökningar för innevarande år. Detta måste givetvis också gälla för lärarna. Lärarna får inte missgynnas, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Avtalet SSR och Vision slutit med SKL är fyraårigt och innebär löneökningar på lägst 2,6 procent för 2013, och lägst 2,2 procent för 2014. Tredje och fjärde åren är sifferlösa.

– Vi kan också vidare konstatera att för lärarnas del finns det ett industrimärke på 2,0 för i år enligt gällande avtal, säger Metta Fjelkner.

I läraravtalet HÖK12 fick lärarna 1,6 procent mer för 2012 än övriga. Nu får övriga 0,6 procent mer för 2013. Det är tydligt och klart att det är lärarna som ska prioriteras av SKL, vilket är mycket viktigt för framtiden. Nu gäller det att uppvärderingen av lärarna i grundskolan och gymnasieskolan fortsätter.

– För att läraryrket ska uppvärderas långsiktigt krävs att lärarna får över märket åren 2013-2015. Lärarna måste få betydligt mer än andra även de kommande åren för att inte löneskillnaderna mellan lärare och andra jämförbara yrken ska fortsätta att öka. Lärarna får inte missgynnas, understryker Metta Fjelkner.

– Lärarlönerna måste uppvärderas under flera år framåt vilket också är avsikten med HÖK12. Vi konstaterar att det i kommunerna finns ett lägsta utrymme 2013 på 2,6 procent. Detta lägstutrymme ska självklart komma lärarna till del.

I läraravtalet finns en möjlighet att säga upp avtalet i förtid om kommunerna inte lever upp till intentionerna i HÖK12.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55