Gemensamt uttalande från Sveriges Kommuner och Landsting och Lärarnas samverkansråd

Idag går vi tre företrädare för parterna i läraravtalet ut i en gemensam uppmaning till landets kommuner att satsningen på lärares löner måste fortsätta under vårt avtals kommande tre år. Det är – och var – grundbulten i läraravtalet som slöts i höstas. Vi har ett fyraårigt avtal och vi vill tydligt signalera att detta är en fyrårig process.

Publicerad

Vi har i dagarna bekräftat industrins löneökningstakt för 2013 vilket enligt vårt avtal är det gällande ”golvet”. Det garanterade utfallet för 2013 blir 2 procent på central nivå precis som i industrin. Lokalt ute i landet räknar vi med ett fortsatt fokus på den lokala processen och en lönebildning som fortsätter den uppvärdering som inleddes 2012.


Vi ser det som viktigt att satsningen på lärarnas grupper fortsätter i likhet med det vi såg redan under 2012. Det är viktigt att en fortsatt satsning sker. Det är viktigt att SKL, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt står fast vid det vi enades om i avtalet. Alla parter är överens om att arbeta för att höja lärares löner och ser det som det avgörande sättet att värna avtalet. Vi är eniga om att läraryrket måste uppvärderas, att lärarlönerna ska vara attraktiva och vi vill att studenter åter står i kö till lärarutbildningarna.


Från SKL:s håll har man tydligt försökt påverka kommunpolitikerna genom att förhandlingsdelegationen varit ute och träffat många kommunpolitiker och pratat om vikten av att göra individuell lönebedömningar, öka lönespridningen och verkligen engagera sig från ett politiskt håll. Förhoppningen är att det ska leda till ett större engagemang från lokal politisk nivå. Det som krävs är ett långsiktigt arbete med långsiktiga målsättningar.


Ingela Gardner Sundström,

ordförande förhandlingsdelegationen Sveriges Kommuner och Landsting


Metta Fjelkner

, ordförande, Lärarnas riksförbund


Eva-Lis Sirén

, ordförande, Lärarförbundet
Presskontakt för respektive organisation:


SKL, Claes Bertilson, 070-327 7807


Lärarnas riksförbund, Zoran Alagic, 070-262 2700


Lärarförbundet, Håkan Carlsson, 070-867 3886För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55