Lärarnas tillgång till datorer har fördubblats på tre år

I samband med att SETT-dagarna anordnas i Stockholm offentliggör Lärarnas Riksförbund en ny undersökning om IT i undervisningen. Det visar sig att det skett en enorm förbättring vad gäller lärarnas tillgång till datorer de senaste åren. 2010 hade 46 procent av lärarna i högstadiet tillgång till en egen dator via arbetsplatsen, idag är den siffran 96 procent. Däremot är det bekymmersamt stora skillnader i vilken tillgång eleverna har till en egen dator.

Publicerad

-

Vi ser en jättetillväxt när det gäller modern IT-teknik i skolan. Det är naturligtvis mycket positivt. Det finns en del kvar att göra när det gäller det pedagogiska metoderna för att använda tekniken på bästa sätt, men datorerna förändrar förutsättningarna i positiv riktning för både lärare och elever, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

-

Det är givetvis mycket bra att tillgången till tillgången till IT och datorer i olika form ökar. Men nu är det angeläget att lärarna skyndsamt får ordentlig fortbildning av arbetsgivarna, säger Metta Fjelkner.

Rapporten visar att

det däremot finns betydelsefulla skillnader i vilken tillgång eleverna har till en egen dator. Totalt uppger 44 procent av lärarna att deras elever har tillgång till en egen dator via skolan.

En majoritet av lärarna använder IT i sin undervisning. Nästan en tredjedel av lärarna uppger att de använder IT de flesta lektionerna under en vecka. Lärarna har också fått ange om, och i så fall i vilken grad, IT-användningen har förbättrat deras undervisning, och en stor majoritet – 83 procent – svarar att deras undervisning har förbättrats i stor eller i någon grad.

Vidare anger mer än hälften av lärarna att de också bedömer att IT-användningen i stor eller i någon grad bidragit till högre måluppfyllelse för deras elever. Bara en fjärdedel svarar att det inte haft någon märkbar effekt.

De elevgrupper som tydligast framträder som gynnade av IT i undervisningen är de som har olika särskilda behov, till exempel som en följd av läs- eller skrivsvårigheter, dyslexi eller inlärningssvårigheter.

Det framkommer också av analysen att även högpresterande och studiemotiverade elever anses gynnas.

-

Det


är mycket bra att elever med särskilda behov verkligen nynnas av den nya tekniken. Det enda negativa i detta sammanhang är att arbetstiden är så knapp att lärare har kan ha problem att implementera nya metoder som följer med teknikutvecklingen, säger Metta Fjelkner.I morgon öppnar Skandinaviens största IT mässa för lärare och elever, SETT. Mässan är forumet för det innovativa och moderna lärandet. Lärarnas Riksförbund är självklart på plats med den nya rapporten,

 "IT i undervisningen". länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55