Nedprioriterad musikundervisning

Ny undersökning visar att Sveriges musiklärare inte får får tillräckliga förutsättningar för att bedriva musikundervisning. Det påverkar elevernas intresse för vidare studier och kunskaper. Lärarnas Riksförbundet anser att undervisningsgrupperna måste anpassas efter musikämnets förutsättningar samt att en nationell reglering för mindre undervisningsgrupper ska införas.

Publicerad

– Det krävs tydligare statliga regleringar, både vad gäller undervisningsgrupper och utrustning, då huvudmännen uppenbarligen inte vill eller anser sig kunna skapa de förutsättningar som krävs för att kursplanens mål ska uppfyllas, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Drygt 400 lärare som undervisar i musikämnet i grundskolan har intervjuats i en ny undersökning som presenteras av Lärarnas Riksförbund. En stor majoritet av lärarna i musik, 70 procent, uppger att de har tillräckliga utbildningsmässiga förutsättningar för att bedriva undervisning enligt den nya läroplanen för grundskolan. Det gäller dels att vara behörig i ämnet för rätt årskurser, dels att man fått fortbildning för att leva upp till de krav som ställs i den nya kursplanen.

Men fler än var tredje lärare svarar att de inte har en ändamålsenlig lokal att bedriva undervisningen i, alltså en musiksal. Det gör det

omöjligt

att bedriva likvärdig undervisning av hög kvalitet. Och fler än var tredje lärare säger att man inte anser att utrustningen i ämnet är tillräcklig för undervisningen.

– Det finns dock goda möjligheter att förbättra förutsättningarna för musiklärarna och därmed förbättra kvaliteten i musikundervisningen. Men det bygger på att skolans huvudmän tar musiklärarna och de nationella styrdokumenten på allvar, säger Helena Linge, från Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation.

Lärarnas Riksförbund föreslår att:
* Undervisningsgrupperna anpassas efter musikämnets förutsättningar och de krav som ställs enligt kursplanen.
* En nationell reglering om mindre undervisningsgrupper så att de musikskapande momenten genomförs med grupper om maximalt 15 elever.
* Skollagens regler om ändamålsenliga lokaler skärps och tydliggörs, samt att lokalerna ska vara utrustade med de verktyg som undervisningen kräver.


Läs rapporten "Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola"länk till annan webbplatsFör kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55