Lärarnas Riksförbund stödjer ungdomar i samarbete med Mentor

Lärarnas Riksförbund och Mentor inleder ett samarbete för att stödja ungdomar i Sverige i att välja en positiv livsstil. Efter en lång rad rapporter om ökande ohälsotal bland unga, ökande cannabisbruk och sjunkande betyg kommer organisationerna att arbeta tillsammans för att fler ungdomar ska få fler möjligheter.

Publicerad


– Många ungdomar i Sverige växer upp utan vuxenstöd. Det är en riskfaktor för att hamna i en destruktiv livsstil med våld och droger. De behöver fler vuxna att tala med och vi behöver alla hjälpas åt att fler ska må bättre och få fler möjligheter. säger Karin Jordås, generalsekreterare för Mentor Sverige.


Mentor Sverige arbetar med mentorskap och studiemotiverande aktiviteter för ungdomar i åldern 13-17 år. Mentorprogrammen syftar till att stärka självkänslan, men erbjuder också en koppling mellan skola och arbetsliv.


– Skolan har en avgörande roll för om ungdomar lyckas, men ska skolan vara framgångsrik måste den få vara en del av ett engagerat samhälle med vuxna, företag och organisationer som tar ansvar. Staten måste också ta ansvar för en nationell kunskapsskola för alla elever. De utmaningar som ungdomar ställs inför idag kan inte lösas av skolan ensam, utan vi måste tillsammans hjälpas åt och göra skillnad, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Skyddsfaktorer när det gäller att välja bort våld och droger är tillit till vuxna, skolmotivation, att klara grundskolans mål och att ha en god självkänsla.

Länk till debattartikel i UNT, "När vuxna skolkar mår unga dåligt".länk till annan webbplats


För kommentarer:


Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige, tel. 076-526 35 86

För upplysningar:


Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Anna Trygg, kommunikationschef mentor, 076-526 35 87
För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55