Beklagligt beslut för lärarna i Danmark

– Vi beklagar att regeringen i Danmark kör över lärarna. Den nu inslagna vägen kommer att leda till sämre kvalitet i undervisningen, sänkta kunskapsresultat och risk för flykt från läraryrket, varnar Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

I dag kom det definitiva beskedet att danska regeringen ställer sig på arbetsgivarnas sida i den pågående lärarkonflikten. Lockouten avbryts och skolledarna ges hela makten över arbetstiden och lärarna ska kompenseras med ett visst lönelyft. Men bedömare har redan börjat tala om lärarna som de stora förlorarna i konflikten.

– Det som nu händer i Danmark när regeringen går in och kör över lärarna har vi erfarenhet av när lärarna kommunaliserades i Sverige. Även då köptes en del av lärarkåren med löften om löneökningar. Men resultaten blev en reform som nu lett till sjunkande kunskapsresultat och försämrad professionell frihet för lärarna och där de svenska arbetsgivarna vill fortsätta inskränka på lärarnas inflytande på undervisningen och i arbetet, säger Metta Fjelkner.

– Den modell i som Danmark nu övergår till liknar den som Sverige haft alltför länge där lärarnas undervisningstid ökas och också med att allt mindre tid kan ägnas åt att förbereda och efterarbeta undervisningen. Jag måste varna för den väg dansk skola nu slår in på.

– Istället för att bygga vidare på den kloka modell man haft, där det måste finnas en balans mellan de olika delarna i en lärares arbete som undervisning och undervisningsrelaterade arbetsuppgifter samt övrigt uppgifter, så kommer nu danska lärare tappa balansen och förlora den professionella friheten, säger Metta Fjelkner.
För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55