"Bli lärare" - ny kampanj startar idag

Lärarnas situation är ohållbar, men samtidigt har vi själva ett ansvar för vilken bild som förmedlas av våra jobb. Låt oss därför dela med oss av allt det som gör läraryrket fantastiskt. De enda som vet hur en lärares vardag ser ut är vi lärare – och nu vill vi ta mer plats i debatten. Därför lanserar vi idag kampanjen #blilärare på sociala medier, skriver lärarna Lina Johnson och Freddy Grip idag på SVT Debatt.

Publicerad

- Det är bara lärare som kan beskriva det komplexa i läraryrket. Vi måste ta större plats i debatten, säger Lärarstudenternas ordförande Freddy Grip.

Den svåra arbetssituationen och lönen har gjort att yrkets status har sjunkit som en sten. En stor del av det arbete som ligger framåt i tiden består av att förändra inställningen till lärarna och läraryrket. Dock förs denna debatt i mångt och mycket av människor som inte befinner sig i skolan. Människor som inte vet hur en lärares vardag de facto ser ut.

- Först när vi börjar vittna om de fantastiska i att stödja unga människors utveckling kommer fler vilja #blilärare. Det är avgörande för Sveriges framtid, avslutar Freddy Grip, ordförande för LR Stud.

Läs debattartikeln ”Vi lärare måste ta tillbaka debatten om vårt eget yrke” länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55