Vänta och se kommer inte att räcka

– Vi har inte tid att bara invänta reformernas effekter, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till att regeringens särskilda utredare Per Thullberg i dag överlämnat sitt delbetänkande till utbildningsminister Jan Björklund.

Publicerad


Det tar tid innan det kan förväntas uppstå mätbara effekter på studieresultaten i grundskolan till följd av de reformer och andra åtgärder som genomförts sedan 2007. För att avsedda effekter ska uppstå behöver staten nu vara uthållig och fortsatt stödja implementeringen av reformerna. Det är budskapet i delbetänkandet ”Det tar tid - om effekter av skolpolitiska reformer” (SOU 2013:30).

Fortsatta reformer behövs
Förbundet instämmer i utredarens bedömning att det tar tid innan vi ser effekt av de reformer som nu genomförs inom skolans område. Det är nu viktigt att reformerna får sätta sig innan de döms ut som felaktiga för att vända kunskapsutvecklingen, detta får dock inte bli ett skäl för beslutsfattarna att inte fortsätta den nödvändiga reformeringen av skolan, säger Metta Fjelkner.

Skolverket har i sin lägesbedömning för 2013 slagit fast att det kärvs krafttag för att skapa likvärdighet. Skolverket konstaterar att skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är enligt Skolverket de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan.

Nytt huvudansvar för skolan krävs
Genomförda reformer är omfattande men inte tillräckliga för att komma tillrätta med dagens problem. Det är helt fel metod att nu sätta sig ner och vänta på resultaten, utan det krävs ett nytt huvudansvar för skolan där staten går in skapar garantier för en nationell kunskapsskola, säger Metta Fjelkner.

Förbundet delar utredarens bedömning att det behövs strategier för att garantera att det fortsatta implementeringsarbetet bidrar till att reformerna blir lyckosamma. Lärarens enskilda förutsättningar och deras möte med eleverna är det som kommer avgöra på vilket sätt goda intentioner kommer leda till väl genomföra reformer, avslutar Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55