”Starkt stöd för ökat statligt ansvar för skolan”

Svenska folket vill ha en ökad statlig styrning av skolan. Nästan häften vill redan i dag ha en statlig skola, enligt en undersökning som presenteras av SVT idag. – Det visar att svenska folket anser att skolan är en nationell angelägenhet, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Sveriges Television har låtit TNS Sifo göra en opinionsundersökning bland 1.000 väljare den gångna veckan. De fick svara på frågan om man tycker det är en bra idé att låta staten ta över skolan från kommunerna. En bra idé, säger 46 procent. En dålig idé säger 22 procent.

Debatten om skolan vänt sedan 2008
Lärarnas Riksförbund har sedan 2008, då man fick uppdraget av kongressen att arbeta för en statlig styrning av skolan, kämpat för att lyfta frågan och få politikernas att inse allvaret.

– Det har tagit fem år att vända debatten. Dessförinnan var frågan om en statlig skola död. Men verkligheten har visat att något måste göras. Varje år visar nya undersökningar att likvärdigheten i den svenska skolan försämrats. Idag har vi ingen nationellt likvärdig och rättvis skola, understryker Metta Fjelkner.

– Lärare och allmänheten ger tydliga besked till politikerna. Men jag kan också se att motståndet är stort inte minst hos kommunpolitiker och företrädare från intresseorganisationen SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Partierna är  i otakt med väljarna
Enligt företrädare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet finns det inom alla partier en klar övervikt för att förstatliga jämfört med de väljare som vill behålla kommunaliseringen.

– Det här visar att flera av riksdagspartierna går i otakt med väljarna. Medborgarna ser att kommunskolan har misslyckats. Nu pågår en statlig utredning om effekterna av kommunaliseringen. Men partierna måste också börja diskutera och fundera över hur vi kan få till en nationell kunskapsskola, för att vända kunskapsresultaten, skapa mer likvärdiga möjligheter för elever i hela landet, och bidra till att fler ska vilja bli lärare, säger Metta Fjelkner.

– Vi kommer nu att ta kontakt med partierna för att diskutera den viktiga frågan om huvudansvaret för skolan, säger Metta Fjelkner.

Tidigare undersökningar bekräftar
Lärarnas Riksförbund gjorde inför det senaste riksdagsvalet 2010 en omfattande undersökning, "Skolan och valet 2010 – en väljarundersökning".länk till annan webbplats
Då gjordes 4 500 telefonintervjuer med personer i åldern 18-74 år. Resultaten talade redan så sitt tydliga språk: Väljarna är överens över block- och partigränserna i de skolpolitiska frågorna såväl vad det gäller problemformulering som åtgärder. Resultaten visade bland annatatt 90 procent av väljarna ansåg att skolan inte är likvärdig och att 51 procent menade att likvärdigheten skulle förbättras om staten finansierade skolan.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55