Det här håller inte - skolan vid vägs ände

– Vi välkomnar att lärarnas ohållbara arbetssituation i Stockholms stad lyfts fram, säger LR Stockholms ordförande Ragnar Sjölander. I en ny enkätundersökning som genomförts av Socialdemokraterna i Stockholm visar det sig att lärarna ger Stockholms stad underkänt.

Publicerad

– Det är bra att det fortsätter uppmärksammas att lärarnas arbetsbörda är oöverskådlig och för stor. Merparten att våra medlemmar berörs och vi har tvingats agera genom att anmäla staden till Arbetsmiljöverket som också gett oss rätt och tilldömt Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad ett vite på två miljoner kronor om inte situationen förbättras, säger Ragnar Sjölander.

– Vi lärare arbetar under allt mer ansträngda förhållanden, och vi får mindre tid för förberedelse och undervisning. Det behövs mer resurser och en satsning på skolan och lärarna. Idag ger inte skolan i Stockholm, eller i övriga Sverige, alla elever lika möjligheter till en bra skolgång.

– Vi behöver ett förnyat samtal om skolans styrning. När inte ens en kommun som vill satsa på skolan lyckas så är något i grunden fel. Därför behöver vi ett samtal om hur statens styrning av skolan ska bli starkare. Vi behöver en nationell kunskapsskola som är värd namnet, säger Ragnar Sjölander.

– Vi behöver statlig finansiering av skolan med en stor lokal frihet att nå målen. Men då måste lärare och skolledare få bättre möjligheter att klara sitt uppdrag. Så som de är i dag kan det inte fortsätta, säger Ragnar Sjölander.

Över 1 600 lärare anställda i stadens skolor har tillfrågats om hur de ser på förutsättningarna att utöva sitt yrke. Av undersökningen framgår bland annat att:
* 74 procent av lärarna anser att den egna verksamheten fått mindre ekonomiska resurser.
* 88 procent av lärarna anser att läraryrkets status försämrats.
* 88 procent av lärarna anser att möjligheten att utföra det pedagogiska uppdraget blivit sämre.

Lärarnas Riksförbund har cirka 3500 medlemmar som är anställda i Stockholms stad. Det är därmed det största förbundet för lärare i grundskolan och gymnasieskolan i staden.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55