Välkomnar samling för skolan

Socialdemokraterna föreslår i dag en nationell samling för läraryrket. Det välkomnas av Lärarnas Riksförbund. – Vi är positiva till den inbjudan vi nu fått. Att skyndsamt inleda samtal är rätt tänkt. Då kan vi se vilka förutsättningar det finns att komma framåt, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Uppdaterad

Socialdemokraterna menar nu att situationen i skolan är så akut att det krävs snabba specialåtgärder för att vända utvecklingen med sjunkande resultat och ökande segregering, samt ett allt mindre attraktivt läraryrke. Syftet är att nå överenskommelser för hur utvecklingen i skolan kan förändras.

Förstår allvaret
– Vi välkomnar att Socialdemokraterna förstår allvaret.  Men det är viktigt att regeringspartierna är med om man vill gå vidare sedan, så att man kan lägga förslag som många står bakom, säger Fjelkner.

– Det vore fantastiskt om man kunde komma fram till en bred uppgörelse om läraryrkets status, det behövs verkligen. Där har alla partier lika stort ansvar.

– Det kan också vara bra att initiativet till samtalen nu kommer från ett oppositionsparti, då kan diskussionerna blir mer förutsättningslösa och att det inte blir så mycket budgetrestriktioner.

Lyssna till lärarna
– Under alltför lång tid har lärarna i grundskolan och gymnasieskolan halkat efter andra jämförbara yrken. Därför är det centralt att lyfta varför så många väljer bort lärarutbildningen, vilka som blir lärare och varför lärare inte stannar kvar i yrket. Men det finns fler frågor att lyfta också, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55