Välkommet steg för en nationell kunskapsskola

– Regeringens besked att skollagen ska ändras så att skolor i socialt utsatta områden ska få mer resurser är ett viktigt steg mot en mer likvärdig och nationell kunskapskola, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Idag presenterar utbildningsminister Jan Björklund en överenskommelse mellan regeringspartierna om att ändra skollagen så att kommunerna tvingas fördela resurser till skolorna efter elevsammansättningen.

Som det är nu är kommunerna fria att själva bestämma fullt ut hur och om resurser ska fördelas utifrån någon särskild princip. Skolverket har flera gånger konstaterat att landets kommuner inte fördelar resurser efter skolors och elevers olika behov.

– Det är bra att regeringen vill tvinga kommunerna att fördela resurserna till skolan på ett mer genomtänkt sätt. Detta löser dock inte problemet med olikvärdig finansiering av skolan, säger Metta Fjelkner.

Elever har rätt till likvärdig utbildning
Redan idag står det angivet i skollagen att alla elever har rätt till likvärdig utbildning och att utvecklas så långt som möjligt mot skolans mål efter sina förutsättningar. För att skolan ska bli mer likvärdig måste staten ta ett ansvar för själva finansieringen och fördela resurserna efter olika skolors behov, nationellt.

– Dagens besked är ändå ett ytterligare viktigt steg för att tvinga kommuner att satsa på skolan. Därmed tar staten ett större ansvar och går in i skolans resursfördelning, något som Lärarnas Riksförbund efterlyst sedan 2008.

– Alltfler partier inser nu behovet av ett ökat statligt ansvarstagande för skolan. Socialdemokraterna har också lagt ett liknande förslag, så stödet för detta är brett i riksdagen. Resurserna måste fördelas efter skolors och elevers behov och det är staten som bäst garanterar detta.

Nytt ansvar för skolan efter valet 2014

Nu inväntar vi att partierna inför valet 2014 verkligen gör upp om ett nytt ansvarstagande för skolan. Valrörelsen kan mycket väl utmynna i att staten

måste se till att ta ett tydligare helhetsansvar för skolans finansiering och styrning. Det vet vi nämligen att väljarna vill och efterfrågar, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55