Viktigt moderat besked om ökat statligt ansvar för skolan

Lärarnas Riksförbund välkomnar moderaternas besked idag om att det behövs ökat statligt ansvar för skolans likvärdighet. Beskedet från moderaternas skoltalesperson Tomas Tobé, som talade vid Lärarnas Riksförbunds Förbundsråd i Stockholm, möttes med mycket starkt bifall.

Publicerad

- Vi applåderar att Tobé idag så klart talar om att man vill ha ett ökat nationellt ansvar för skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

- Att moderaterna så tydligt talar om att statens ansvar för likvärdigheten bör öka är glädjande. Och att partiet därtill klargör att man vill ha ett förutsättningslöst samtal om denna fråga öppnar för en ny modern och natonellt likvärdig styrning av skolan. Det är just vad Lärarnas Riksförbund arbetar för, vårt mål är att öppna upp de låsningar som finns i denna fråga och som hämmat svensk skola i årtionden, säger Metta Fjelkner.     

- Vi hoppas att alliansen ska enas om en gemensam hållning i skol- och utbildningsfrågan om ett ökat statligt ansvar för svensk skola inför valet 2014, avslutar Lärarnas Riksförbunds avgående ordförande Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55