Oacceptabelt att föräldrar hotar lärare

Enligt en undersökning som presenteras i dag har 57 procent av lärarna någon gång varit med om att en förälder/vårdnadshavare uppträtt eller uttryckt sig hotfullt. – Den bild som vi här får av hot och våld i skolan – och som våra egna undersökningar delvis bekräftar – är oacceptabel. Skolledningarna måste ta ett ökat ansvar för den arbetsmiljö som finns på och kring skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Radioprogrammet Kaliber och Utbildningsradions program Skolministeriet beskrev nyligen lärare som känner sig pressade att sätta högre betyg än de egentligen vill, rektorer som inte står upp för lärarna då de är rädda att förlora elever.
Idag lyfter man fram föräldrars makt över skolan - och när inflytandet går för långt. När föräldrar uppträder hotfullt mot lärare. Det kan röra sig om allt från hot om olika anmälningar till hot om våld. Och även att lärare blivit utsatta för våld av en förälder.

Enligt en enkät där nära 500 lärare grundskolan och gymnasiet svarat har 57 procent upplevt att föräldrar varit hotfulla.

– Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar, som återkommande genomförts sedan 2002 visar att det förekommer hot, våld och att även föräldrar ibland går över gränsen, säger Bo Jansson.

Senaste undersökningen från 2011 visar också att 16 procent av lärarna utsatts för hot, en ökning från 11 procent år 2003. Andelen som utsatts för våld har ökat från 3 till 7 procent under samma period.

– Det är förfärande siffror och det är helt oacceptabelt att vuxna, föräldrar, hotar och till och med kan utöva våld mot lärare, säger Bo Jansson.

– Det är fullkomligt oacceptabelt att lärare ska möta föräldrar som hotar med trakasserier och våld, och som till och med utövar våld. Här måste skolledningarna stå upp för lärarna. Tyvärr vet vi att så inte alltid är fallet, säger Bo Jansson.

Läs mer: Kalibers/Skolministeriets undersökninglänk till annan webbplats.

Läs mer: Lärarnas Riksförbunds senaste arbetsmiljöundersökninglänk till annan webbplats.