Ökad öppenhet och insyn när det gäller friskolor välkomnas av lärarna

Friskolekommitténs betänkande är ett steg mot nationell kunskapsskola. – Att friskolekommittén har kommit överens om blocköverskridande överenskommelser med så många bra förslag visar på ett nytt samtalsklimat och en ny samsyn om vad som krävs för svensk skola, säger Bo Jansson, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund.– Jag är förvånad – och glad – över att man ändå har kunnat nå så pass långtgående överenskommelser, men det tyder också på att det finns en betydande samsyn om vad skolan behöver. Svensk skola behöver fler kloka blocköverskridande överenskommelser. Dagens besked är ett steg mot en nationell kunskapskola, men det behövs fler steg, säger Bo Jansson.

– Det är flera mycket bra förslag som läggs fram idag av friskolekommittén. Vi se fram mot fler liknande initiativ, säger Bo Jansson.

Enligt friskolekommitténs betänkande ska det innan en ny friskola startas göras en mer grundläggande granskning. När en friskola startas måste det också finnas ett långsiktigt intresse. Och innan en skola kan startas måste det föregås av ett samråd med kommunen.

Mycket viktigt är att meddelarfriheten ska utökas till att även omfatta anställda i friskolor. Dessutom ska även offentlighetsprincipen utökas och det ska även finnas en skyldighet att i årsredovisningen redovisa ekonomin separerat för varje enhet i en friskolekoncern.

Därtill ska skolinspektionen få utökade befogenheter och exempelvis kunna kräva att det finns fler lärare på en skola.

– Där måste vi utgå från att detsamma kommer att gälla för kommunala skolor, säger Bo Jansson.