Höjda krav viktigt

- Det är bra att inträdeskraven höjs för högskolestudier, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i en kommentar till regeringens beslut att införa en allmän godkändgräns på högskoleprovet.

- Sverige behöver höjda kunskapsnivåer och en ökad kvalitet i vårt utbildningsväsende. Särskilt viktigt är det att höja kraven på antagning till lärarutbildningen, säger Bo Jansson.


Dimensionering

- Vi menar att det också krävs att dimensioneringsfrågan lyfts. Det finns idag för många lärosäten som utbildar lärare. Dessa måste ses över för att bättre motsvara de nationella behoven, både när det gäller antalet utbildningsplatser, men också kvaliteten i utbildningen.

-

Sverige måste ha den bästa tänkbara utbildningen för lärare, understryker Bo Jansson.

Bättre löner och arbetsvillkor

- Samtidigt måste villkor och löneläge förbättras för lärarna i grundskola och gymnasieskola, om vi vill få fler kvalificerade studenter att utbilda sig till lärare, säger Bo Jansson.

- Varför lägga fem års möda och slit på en gymnasielärarutbildning i matematik och fysik och sedan se fram emot en löneutveckling som är en bråkdel mot en ingenjörs?