Skolor får inte bli handelsvaror

JB Education meddelar att de av lönsamhetsskäl avvecklar sitt ägande i svenska grund- och gymnasieskolor. Lärarnas Riksförbund har varnat för en överdimensionering av antalet gymnasieskolor och ser en risk att detta bara är början på en orolig tid för lärare och elever i fristående skolor.  

Publicerad
- Vi förutsätter att de som köper och tar över driften av de tidigare JB-skolorna också tar över arbetsgivaransvaret för befintliga lärare, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.När friskolereformen genomfördes var intentionen att många olika pedagogiska alternativ skulle frodas, men vi har istället sett en utveckling mot ett antal stora koncerner som driver skolor i vinstintresse.

 - Jag kan notera att vissa av skolorna säljs till redan stora aktörer på skolmarknaden, vi får sannerligen hoppas att deras ambition är en långsiktig satsning på dessa skolor, säger Bo Jansson.

 Den uppkomna situationen visar att friskolesystemet är sårbart, och att både elever och lärare riskerar att komma i kläm när det är vinstintressen mer än pedagogiska ambitioner som driver ägarna.

 - Det är också ett tydligt tecken på att staten inte tagit sitt nödvändiga ansvar för en fungerade dimensionering av antalet skolor och utbildningsplatser i gymnasieskolan, något vi tidigare varnat för, säger Bo Jansson.

 I flera politiska partier har vi på senare tid sett en diskussion om friskolors förutsättningar och vinster i välfärdsverksamheter.

 - Det har nog


blivit dags att ställa sig frågan ifall skolor ska vara handelsvaror där elever betraktas som inventarier, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55