Läraryrket måste stärkas

Lärarnas Riksförbund har tillsammans med regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund och Lärarförbundet samlats kring en rad förändringar, som var och en bör införas så snart som möjligt. – Nu gäller det att de punkter vi lyfter också genomförs! Det är nödvändigt för svensk skola och Sveriges framtid att det sker, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Förändringarna presenteras på DN Debatt idag. De tio punkterna inbegriper bland annat höjda lärarlöner och minskad administration, samt en rad förändringar vad gäller antagning till, och innehåll i, lärarutbildningen.  

Lön och arbetsvillkor
– Det är bra med förbättringar vad gäller lärarutbildningen, men samtidigt är det nödvändigt med bättre arbetsvillkor och högre löner för att fler ska välja lärarutbildningen och dessutom vilja stanna kvar som lärare, understryker Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

– För att få folk att verkligen söka läraryrket måste vi se en betydligt bättre löneutveckling för grundskolans och gymnasieskolans lärare, säger Bo Jansson.

Han betonar att det är mycket bra med bland annat högre förkunskapskrav, samt med försöksverksamhet med lämplighetstest till lärarutbildningen.

Metodiken åter till heders i lärarutbildningen
– Dessutom gläds vi åt att undervisningsmetodiken åter blir en viktig del i lärarutbildningen. Det var tidigare en naturlig del, men togs obegripligt nog bort och lärarstudenterna lämnades därmed i sticket när det gäller grundläggande kunskaper kring läraryrkets utförande. Nu ser vi en ändring på detta, säger Bo Jansson.

– Vidare är det bra med förbättringar vad gäller lärarstudenters praktik och bra att det prövande inslaget stärks. Samtidigt är det viktigt med skrivningarna i det gemensamt undertecknade dokumentet om att lärare måste få tid att planera sin undervisning och att lönerna måste höjas.

– Nu gäller det att det också genomförs! Det är nödvändigt för svensk skola och Sveriges framtid att det sker, säger Bo Jansson.  

Länk till debattartikeln med de tio punkterna för att stärka läraryrket,”Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan”länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55