Skoldebatt som visar behovet av satsningar på lärarna

Den extrainsatt riksdagsdebatten idag om läget i den svenska skolan visar att det finns en samsyn om att läget i skolan är allvarligt. Men, frågan om höjda lärarlönerna och bättre arbetsvillkor kan inte vänta. Där måste vi se resultat nu. Och där kan politiker på alla nivåer ta sin del av ansvaret.

Publicerad

– Dagens debatt visar att skolan är – och i än högre utsträckning måste vara – ett nationellt ansvar. Den intensiva skoldebatten klargör också hur viktig skolan är och hur central lärarnas betydelse är, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Debatten hölls på begäran av Socialdemokraterna och utbildningsminister Jan Björklund (FP) deltog, liksom övriga riksdagspartier.

– Jag noterar att partier från båda blocken försöker överträffa varandra genom att lova viktiga saker för skolan. Intresset och engagemanget för skolan och lärarna är stor. Det är mycket bra och välkommet.

– Vi i Lärarnas Riksförbund menar att det krävs ett nationellt ansvar för att kunna förbättra resultaten och säkra den långsiktiga styrningen av skolan.

– Men, frågan om höjda lärarlönerna och bättre arbetsvillkor kan inte vänta. Där måste vi se resultat nu! Där kräver vi att ansvariga politiker på alla nivåer tar ansvar, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55