Nationell katastrof med lärarbrist i enskilda ämnen

Kris i enskilda ämnen väntar till hösten på lärarutbildningarna. – De siffror som Lärarnas Riksförbund sammanställt pekar på att vissa ämnen är på väg att utrotas, säger förbundsordförande Bo Jansson.

Publicerad

Enligt SCB kommer det år 2020 finnas en lärarbrist på 43 000 lärare överhuvudtaget i skolan,

2030 spår SCB att det kommer saknas 59 400 lärare. Detta är väl känt och visar bara den allmänna lärarbristen.

Mer okänt är hur stor den direkta bristen på lärare kommer se ut i enskilda ämnen. Lärarnas Riksförbunds genomgång visar att bristen bli väldigt stor på utbildade och behöriga lärare i vissa ämnen.

Sammanställningen visar att 17 personer i hela landet är förstahandssökande till ämneslärare i tyska och att 33 personer har sökt till ämneslärare i franska. Och 64 personer är förstahandssökande till ämneslärarutbildningen i spanska.

Det går ungefär en förstahandssökande till tyska, kemi eller teknik på sextio förstahandssökande till engelska eller historia.

Det är ingen fullständig redovisning av de sökande till olika ämnen som redovisas i dag, men den ger en tydlig indikation på fördelningen av sökande till de olika ämnena.

– Jag är väldigt orolig för hur bristen blir i vissa specifika ämnen! Det kommer bli en extrem brist i exempelvis moderna språk, men också i ämnen som biologi, kemi, fysik och teknik. Med kommande stora pensionsavgångar riskerar vi att stå utan lärare i dessa ämnen, säger Bo Jansson.

– Dessutom hoppar många studenter av lärarutbildningen - var sjätte student hoppar av. Detta är en fullständigt ohållbar utveckling!

Idag har ingen ett heltäckande ansvar för lärarförsörjningen i framtiden. Detta visar tydligt att dimensioneringen av lärarutbildningen måste var ett statligt ansvar. Det är av central betydelse för Sveriges framtida kunskapsförsörjning, säger Bo Jansson.

***


Mer om sammanställningen finns på lr.se/soktryck
***

Antal förstahandssökande till ämneslärarutbildning hösten 2013, fördelat på ämne

Ämne
Förstahandssökande
Engelska
1057
Historia
976
Svenska
706
Samhällskunskap
537
Idrott   o hälsa
461
Matematik
445
Religion
421
Musik
420
Bild
166
Svenska   som a
130
Geografi
123
Spanska
64
Slöjd
49
Biologi
46
Fysik
43
Filosofi
35
Hem   o konsumentkunskap
34
Franska
33
Teknik
20
Naturkunskap
19
Tyska
17
Kemi
17
Psykologi
8
Företagsekonomi
-
Juridik
-För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55