Gymnasieskolan viktig väg in till arbetslivet

Ny undersökning visar att en majoritet av ungdomarna är nöjda med sitt gymnasieval, men samtidigt svarar mer än var tionde att gymnasiet inte möjliggjorde för dem att nå sina målsättningar – det motsvarar 23 000 elever i varje årskull. En av orsakerna som lyfts är att de inte fick tillräckligt mycket särskilt stöd.

Publicerad


Tillsammans presenterar Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer rapporten ”Framtid & Drömmar Vad hände fem år efter gymnasieskolan?". I den intervjuas 1000 24-åringar – alltså de som tog studenten 2008 – om deras syn på gymnasieskolan.

- Gymnasieskolan får både ris och ros i vår undersökning .I Sverige kan vi ändå vara stolta över stora delar av vår gymnasieskola. Andelen elever som trivs bra med både med sitt skolarbete och med sina lärare har ökat de senaste tio åren, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.  

- Svenska elever är också generellt sett nyfikna och kreativa. De är dessutom duktiga på att hantera relationer och sociala kontakter, säger Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer.  

Svårt få särskilt stöd
Undersökningen visar alltså att en majoritet av ungdomarna är nöjda med sitt gymnasieval, men samtidigt svarar mer än var tionde att gymnasiet inte möjliggjorde för dem att nå sina målsättningar – det motsvarar 23 000 elever i varje årskull. En av orsakerna som lyfts är att de inte fick tillräckligt mycket särskilt stöd.   - Detta är en bild som också många lärare bekräftar – det är svårt att få extra resurser för elever med särskilda behov, säger Bo Jansson.  

Behövs mer engagemang från arbetsgivarna
- Ungdomarna dömer också ut framtida arbetsgivares engagemang i deras utbildning, säger Mattias Hallberg.  

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer menar att det behövs en attitydförändring kring skolan. Fungerar det inte i gymnasieskolan mister vi en av de viktigaste länkarna för vår gemensamma kompetensförsörjning. Därför vill man verka för att fler arbetsgivare, fler universitet och fler högskolor ska engagera sig i gymnasieskolan.  

- Bjud in till företagsbesök, delta på arbetsmarknadsdagar som elevkårerna arrangerar. Samverka med studie- och yrkesvägledningen och ta en aktiv roll både för att eleverna ska hitta rätt och för att de ska bredda sina referensramar, avslutar Mattias Hallberg.

Rapporten Framtid & Drömmar diskuteras vid ett seminarium under Almedalsveckan. Tisdagen 2 juli, kl 

15.30-16.30

, Skeppsbron 8, Visby.

Kommentarer:

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

Mattias Hallberg, ordförande Sveriges Elevkårer, 073-429 43 64


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55