Alltfler väljare vill ha ökat statligt ansvar för skolan

- Svenska folket vill se en annan styrning av skolan. Opinionen fortsätter svänga till en nationell skolas fördel, säger  Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.


I dag presenterar Lärarnas Riksförbund en nya opinionsundersökning som visar en kraftig ökning när det gäller stödet för ett statligt ansvar för skolan. Novus Opinion frågat om ansvarsfördelningen på skolans område till 3 000 väljare. Resultaten är nedbrytbara på partipolitisk nivå.

Det visar sig att:

* 2011 ville 56 procent se en statlig skola. I dag är det hela 63 procent som vill att staten ska ta ansvar för skolans finansiering, för lärarna och rektorerna!
* 51 procent anger att skolan är avgörande för vilket parti som får rösten vid ett riksdagsval.
* 70 procent anser inte att skolan lever upp till kunskapsuppdraget och 80 procent upplever inte skolan som likvärdig
* 63 procent av väljarna anser att staten ska ta ansvar för skolans finansiering och för lärarna och rektorerna.

Det finns inga stora skillnader i väljarkåren mellan de partier som tydligt tagit ställning för ett statligt huvudmannaskap för skolan, och de partier som inte gjort detta, alternativt direkt tagit avstånd från ett statligt huvudmannaskap. Det finns en trygg majoritet bland partiernas väljare.

* 71 procent av Folkpartiets väljare vill se ett statligt huvudansvar för finansiering, lärare och rektorer,
* 67 procent av Socialdemokraternas väljare
* 60 procent av Miljöpartiets väljare.

- Sverige behöver en nationell kunskapsskola. Det innebär att staten måste ta över ansvaret för de skolor som i dag är kommunala, samt ansvara för finansieringen för samtliga skolor, säger Bo Jansson.

- Ansvaret för skolan måste diskuteras på allvar i de samråd om skolan som partierna förhoppningsvis deltar i. Det hand­lar om att möjliggöra ett nytt modernt nationellt huvudmannaskap för skolan, inte enligt den modell som existerade fram till 1991. Konsekvenserna av reformerna på 1990-ta­let måste också utredas djupare, säger Bo Jansson.

Läs "Skolan som politisk bro. En väljarundersökning"länk till annan webbplats