Skolan - ett lotteri med höga insatser

Ett av de allvarligaste problemen i svensk skola år 2013 är att din framgång i skolan beror på vem du är och var du kommer ifrån. Skolan har blivit ett lotteri med allt för höga insatser. Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening har tagit fram Spelet om gymnasieskolan för att åskådliggöra detta. - Spelet är en succé och har blivit en stor snackis bland skolfolk i Almedalen. Spelet visar att elevens föräldrars bakgrund och vilken kommun hen bor i är avgörande för framtida skolframgångar och dåliga resultat följer med dig livet ut säger Freddy Grip ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

Nu utmanar lärarstudenterna Utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé och Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan på spelet och se om de klarar att få en gymnasieexamen trotts sin bakgrund som de kommer få i spelet. På fredag 5 juli kommer dessa omgångar äga rum i Almedalen. Tomas Tobé kl 13:00 och Ibrahim Baylan 14:00.

- Vi vill på detta sätt få politikerna att verkligen förstå vikten av en likvärdig skola där alla elever får samma chans. Det är dags att visa politiskt mod och diskutera 90-talets stora skolreformer i allmänhet och kommunaliseringen i synnerhet säger Freddy Grip.