Det öppna klassrummet är grunden för ett tolerant Sverige

"Lärarnas Riksförbunds nya studie visar på en ökad öppenhet för hbt-frågorna, men också att homofobi fortfarande är vardag i skolan. Vi har mycket kvar innan skolan är en öppen skola för alla", skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och Lärarstudenternas ordförande Freddy Grip i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

Publicerad

"I Sverige ska lärare ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och förmåga till kritiskt tänkande. Lärare ska inte diskriminera någon med avseende på exempelvis sexuell identitet. Ingen elev eller lärare ska behöva känna sig ifrågasatt eller hotad på grund av sin sexuella läggning. Skolan ska därmed utgöra den fristad för tolerans som hela samhället borde vara."

Jansson och Grip skriver också bland annat att:

"Förbundet kommer att anordna medlemsseminarier tillsammans med studerandeorganisationen för att göra lärare mer trygga att hantera denna typ av frågor. Och för att kunna öka kraven mot sina skolledningar. En viktig aspekt i detta är att våra medlemmar har rätt att känna sig trygga oavsett sin sexuella orientering.Det är därför inte bara lärarna som behöver agera i denna fråga. Som företrädare för Lärarnas Riksförbunds lärare och lärarstudenter uppmanar vi även:

• Läromedelsförlagen att göra en genomgång av befintliga läromedel för att granska om dessa lever upp till kraven och har ett normkritiskt förhållningssätt.
• Staten att ta ett nationellt ansvar för att förutsättningar för att skapa det öppna klassrummet finns i form av tillräckliga resurser för lärare att arbeta med värdegrundsfrågor samt tillgång till elevhälsovårdande personal.
• Att staten också säkrar att lärarutbildarna har tillräcklig kompetens för att förbereda alla lärare för att kunna stå i det öppna klassrummet."

Enligt en ny undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra och där drygt 1200 lärare har svarat, visar det sig att var tionde lärare anser att det inte råder en tolerant inställning på den skola där de arbetar.

En majoritet av lärarna, 71 procent, svarar dock att skolan de arbetar på har en generellt tolerant attityd, det vill säga att det inte upplevs som ett problem på skolan att en lärare är öppet homo- eller bisexuell. Detsamma gäller för elever som är öppet homo- eller bisexuella.

Samtidigt som den generella attityden beskrivs som överlag positiv på de skolor där lärarna i denna undersökning arbetar, framgår det tydligt att det finns enskilda personer, både lärare och elever, som skulle ha problem med att en öppet homo- eller bisexuell lärare skulle börja arbeta på skolan.

45 procent av lärarna svarar att det är på detta vis, medan 25 procent svarar att de inte vet. Av de 45 procenten som svarade att det finns enstaka personer som skulle ha problem med homo- eller bisexuella lärare, svarar 85 procent att det rör sig om enstaka elever och 59 procent att det i stället/också handlar om enstaka lärare.

Läs debattartikeln "Skolan öppnare – men långsamt"länk till annan webbplats

Läs rapporten "Om sexuell orientering och identitet i skolan"länk till annan webbplats

Lärarnas Riksförbund kommer att under parollen ”Det öppna klassrummet” fortsätta arbetet för ett mer normkritiskt förhållningssätt inom skolväsendet.
Under Stockholm Pride 2013, 31 juli-3 augusti, anordnas också ett seminarium om rapporten den 1 augusti kl 14-14.45, Pride House.
Lärarnas Riksförbund och LR Stud medverkar både i Prideparken och går i Prideparaden.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55