Viktiga besked för skolan i Björklunds sommartal

Lärarnas Riksförbund välkomnar de besked Jan Björklund gav i sitt sommartal, bland annat om fortsatta satsningar på karrirtjänster för lärare. Och målet om ett ökat statligt ansvar för skolan finns i sikte, menar förbundsordförande Bo Jansson.

Folkpartiledaren och utbildningsministern Jan Björklund sade i sitt sommartal på söndagen att antalet förstalärare ska fyrdubblas. Detta är Lärarna Riksförbund mycket positiva till.

- Det är viktigt att Folkpartiet nu kan få stöd av övriga regeringspartier - samt även av oppositionspartierna - för att öka antalet förstalärare kraftigt i den karriärreform som nu genomförs i bred politisk enighet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

- Detsamma gäller att Jan Björklund har ambitionen att göra skolan statlig under nästa mandatperiod. Det är heller ingen omöjlighet med tanke på att flera partier nu börjar röra sig bort från den olyckliga kommunaliseringen av skolan. Alltfler inser att det behövs ett övergripande nationellt ansvar för skolan också i vårt land, säger Bo Jansson..