Återupprätta förtroendet för svenska skolsystemet

- Det är glädjande att Socialdemokraterna lyssnar till Lärarnas Riksförbund - liksom vi räknar med att även regeringen gör. Vi måste få mer ordning på friskolesystemet. Med fortsatta konkurser och plötsliga förändringar för elever och lärare som vi nu har sett, så skadas förtroende för svensk skola. Så kan det inte fortsätta, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson. (korr)

Uppdaterad

 

- Det är klokt av socialdemokraterna att hänvisa till våra beräkningar och förslag, som vi förde fram i början av sommaren, säger Bo Jansson, som en kommentar till att Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven idag för fram förslag på en "Lex JB" för att hantera den osäkerhet som nu finns inom friskolesystemet.

- Rätten att välja skola, oavsett om det är en offentlig eller privat, ska värnas. Samtidigt ska skattepengar användas rätt. Pengar ska användas till att ge elever en högklassig undervisning och lärare en bra och välförtjänt lön. Det måste skapas en bred majoritet för att säkra att så sker, säger Bo Jansson.

Det kan göras genom bland annat följande:
  • Kräv av fristående skolor att de planerar för en uthållig verksamhet. För att få tillstånd av Skolinspektionen ska de prestera en långsiktig plan för att skolan ska kunna fortbestå.
  • Främja ägandeformer där vinstutdelning inte är den primära drivkraften.
  • Det måste finnas en utbildningsgaranti så att elever ska få gå färdigt sin utbildning. På så sätt undviks att såväl elever som lärare plötsligt ställs på bar backe. 


- Vi måste återupprätta förtroendet för ett svenskt skolsystem att vara stolta över, säger Bo Jansson.

Läs mer:
Den 16 juni publicerade Svenska Dagbladet en debattartikellänk till annan webbplatsav Bo Jansson där JB-konkursen kritiserades kraftigt.

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55