Nödvändigt att Skolinspektionen stänger Lundsberg

- Med tanke på de missförhållanden som avslöjats på Lundsberg var det oundvikligt att Skolinspektionen nu fattade beslutet att tillfälligt stänga internatskolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

- Vi kräver nolltolerans mot sådant beteende som uppvisats på skolan, säger Bo Jansson.

- Av allt att döma har det handlat om en mycket bristfällig skolledning. Det som skett är oacceptabelt!


- Lärarnas Riksförbund förutsätter att skolan nu får handledning så att lärarna tillsammans med eleverna och en fungerande ledning kan finna arbetsätt och metoder så att det som skett inte upprepas. Ett sådant arbete är en absolut förutsättning om en nystart för skolan ska kunna ske, säger Bo Jansson

- Lärarnas Riksförbund kommer att kontakta Skolinspektion för att diskutera vad förbundet kan göra och vad våra medlemmar ska göra under stängningstiden.

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55