Nytt avtal ska ge lärarna tydliga lönelyft

– Avtalet ska bidra till att öka läraryrkets status och attraktivitet. Därmed kan förväntningarna på tydliga lönelyft infrias för våra medlemmar, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund i en kommentar till att ett nytt avtal nu är klart mellan lärarnas organisationer och Almega Tjänstföretagen.

Publicerad

Avtalet innebär att skolorna inom Almega Tjänsteföretagen 2014 ska ha en löneökningstakt på minst 4 %.

– Jag ser gärna att de får konkurrens av skolor inom andra avtalsområden när det gäller löneökningar, uttrycker Bo Jansson. Parterna har ett stort ansvar för att företagen inser att de år då avtalet inte har en centralt angiven nivå innebär en fortsatt uppvärdering lönemässigt.

– Det är bra att vi inleder ett gemensamt arbete för att ta itu med lärares arbetsbelastning. Det är angeläget att skapa en bra arbetsmiljö, där varje skolforms särart tas hänsyn till, säger Bo Jansson.

Avtalet gäller från 1 september 2013 – 31 augusti 2017. Nivån för det första året, 2013, är lägst märket och för 2014, som sagt, lägst 4%. De återstående två åren har inga centralt fastställda nivåer.

Mer än 650 företag som bedriver fristående skolor eller förskolor tillhör Almega Tjänsteföretagens avtalsområde. I det så kallade friskolavtalet återfinns de allra största företagen som driver fristående skolor, men de flesta företagen är små och har bara en eller ett par skolor. Merparten av lärare med privat anställning finns på friskoleavtalet.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55