Ge lärarna möjlighet att göra sitt jobb

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin i gemensam debattartikel i Aftonbladet: "Det saknas en gemensam målbild för hur läraryrket ska se ut."

Publicerad

Stressen och arbetsbördan för lärare börjar bli ohållbar. Enligt en färsk undersökning upplever fler än sju av tio lärare att deras fritid påverkas negativt av arbetssituationen. Politiker både på lokal som nationell nivå måste ta sitt ansvar.

Det menar Gustav Fridolin och Bo Jansson i debattartikeln "länk till annan webbplats

Ge lärarna möjlighet att göra sitt jobblänk till annan webbplats"länk till annan webbplatsi Aftonbladet i dag. De skriver bland annat:

"Ansvariga måste ha modet att förhålla sig till den bild av läraryrket som då framträder och bestämma sig för att ta bort uppgifter och överlåta uppgifter till andra kompetenser i skolan. Det krävs att balansen mellan läraruppdragets olika delar säkras.
Trots att skolan är en av våra allra viktigaste institutioner och att lärarna är skolans viktigaste resurs saknas en gemensam målbild för hur läraryrket ska se ut. Många intresserade, som skulle bli bra lärare väljer bort yrket på grund av att man inte vet hur yrket kommer att utvecklas. Gemensamma mål för läraryrket måste innehålla: En god löneutveckling, bra möjligheter till fortbildning och en bra arbetsmiljö. Det är bara att sätta igång."


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55